Giới thiệu

Mơ Concept là một cửa tiệm chuyên về bedding và home décor.

Mơ Concept không chỉ bán sản phẩm đơn thuần mà còn là một nơi mang những điều đẹp đẽ trong cuộc sống lan toả ra xung quanh. Mơ mong muốn tạo nên một dịch vụ mà khi khách hàng mua sắm sẽ cảm thấy những gì họ nhận được không chỉ là sản phẩm chất lượng mà còn là một tinh thần tích cực, duy mỹ.

Slogan: Mọi điều đẹp đẽ trong cuộc sống phải bắt đầu bằng những giấc mơ.

Mo Concept is a store that specializes in bedding and home decor.

Mo Concept not only provides products simply, but also brings such beautiful things into life. We hope to supply customers a service which creates positive inspiration, not just sales high-quality products.

Because we believe, every single beautiful thing in life begins from dreams.

1/ Brand Inspiration: Spread out beautiful meanings to people around, focus on lifestyle and dreams in life.

Slogan: Every single beautiful thing has to begin with dreams.

2/ Message: “Not only does Mo Concept provides products but also brings such great inspiration.”

Follow #MoConcept