Shipping

Thời gian giao hàng và đối tác giao hàng:

Tất cả các đơn đặt hàng được đóng gói và vận chuyển ngày làm việc tiếp theo. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số 0932377388 nếu bạn muốn sắp xếp việc này thời gian nhận hàng.

đơn đặt hàng thường nhận được trong vòng 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được một thông báo vận chuyển

Phí vận chuyển như sau:
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN trên toàn quốc với hóa đơn từ 3.000.000


Delivery times & shipping partners:

All orders are packed and shipped next business day. Please contact us at number 0932377388 directly if you would like to arrange this.

orders are generally received within 3-5 day business days of receiving a shipping notification

Shipping rates are as follows:
FREE SHIPPING nationwide with bills from 3.000.000

 

Follow #MoConcept