Vỏ gối nằm Satin

190,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mơ Concept sẵn sàng trao đổi hoặc hoàn tiền trong vòng 28 ngày kể từ ngày bạn nhận được đơn hàng của mình.

Hàng hóa phải được trả lại không sử dụng và trong bao bì gốc của chúng với các thẻ vẫn được đính kèm. Vui lòng xem trang Trả về của chúng tôi để biết thông tin đầy đủ.

Xin lưu ý: bán các mặt hàng không được hoàn lại vì vậy hãy chọn cẩn thận. Thẻ quà tặng không được hoàn tiền.

MƠ concept gladly exchange or refund within 28 days of you receiving your order.

Goods must be returned unused and in their original packaging with tags still attached. Please see our Returns page for full information.

Please note: Sale items are not refundable so please choose carefully. Gift Cards are non refundable

Thời gian giao hàng và đối tác giao hàng:

Tất cả các đơn đặt hàng được đóng gói và vận chuyển ngày làm việc tiếp theo. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số 0932377388 nếu bạn muốn sắp xếp việc này thời gian nhận hàng.

đơn đặt hàng thường nhận được trong vòng 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được một thông báo vận chuyển

Phí vận chuyển như sau:
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN trên toàn quốc với hóa đơn từ 3.000.000


Delivery times & shipping partners:

All orders are packed and shipped next business day. Please contact us at number 0932377388 directly if you would like to arrange this.

orders are generally received within 3-5 day business days of receiving a shipping notification

Shipping rates are as follows:
FREE SHIPPING nationwide with bills from 3.000.000

 

We think you'll love

Follow #MoConcept